تلاشی در جهت معرفی بخش كوخرد و مناطق اطراف شهرستان بستک و استان هرمزگان
بخش کوخرد نام یکی از بخش‌های شهرستان بستک در استان هرمزگان ایران است. این بخش عبارت است از دهستان کوخرد که مرکز این بخش نیز است. بخش کوخرد محدود است از شمال به رشته‌کوه‌های ناخ و بخش مرکزی و كوه لاور و از جنوب به دین و کوه سفید، و بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه و از مغرب به صحرای خلوص، و تلاشی در جهت معرفی بخش كوخرد و مناطق اطراف شهرستان بستک و استان هرمزگان
بخش کوخرد نام یکی از بخش‌های شهرستان بستک در استان هرمزگان ایران است. این بخش عبارت است از دهستان کوخرد که مرکز این بخش نیز است. بخش کوخرد محدود است از شمال به رشته‌کوه‌های ناخ و بخش مرکزی و كوه لاور و از جنوب به دین و کوه سفید، و بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه و از مغرب به صحرای خلوص، و